Feldenkrais

Feldenkrais -menetelmä on kokonaisvaltainen oppimismenetelmä, joka on humanistisesti suuntautunutta, neurofysiologiaan pohjautuvaa ja ihmisen minuutta todentavaa.

Siinä lähestytään ihmisen inhimillistä ja toiminnallista kasvua liikkeen kautta, paneudutaan kehon hahmottamiseen ja työskennellään kohti parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa kehon käyttöä.

Feldenkrais -menetelmä sopii kaikille iästä ja kunnosta riippumatta. Sen avulla voit parantaa elämän hallintaa ja toimintakykyäsi, vähentää kipuja, löytää lisää henkistä ja fyysistä liikkuvuutta sekä lisätä taloudellisuutta ja eleganssia liikkumiseesi. Ihminen on kykenevä oppimaan uutta koko ikänsä, Feldenkrais -harjoitteet aktivoivat luonnollista osaamistamme ja älykkyyttämme hienovaraisella ja miellyttävällä tavalla.

Ryhmätunnit ”Tietoisuutta liikkeen kautta” koostuvat sanallisesti ohjatuista hienovaraisista, tiettyyn toimintoon perustuvista liikesarjoista. Tunneilla tutustutaan omaan tapaamme liikkua, ja siihen kuinka tapamme koordinoida kehoamme peilautuu omakuvaamme ja ajatteluumme, sekä leikitellään uusilla mahdollisuuksilla. Liikkeen havainnointi luo tietoisuutta, sen merkitystä korostetaan liikettä kokeilemalla, varioimalla ja eriyttämällä. Totunnainen omakuva saa haasteen – löytyykö tilaa uusille tavoille toimia, ajatella, tuntea ja aistia?

Yksityisopetus ”Funktionaalinen integraatio” perustuu ohjaavaan kosketukseen. Siinä käytetään oppilaan yksilölliseen tilanteeseen sopivia liikemanipulaatioita ja passiivista liikettä. Se sopii jokaiselle, joka haluaa työstää erityisiä fyysisiä ongelmia, haluaa oppia hallitsemaan stressiä tai yleensä oppia laajentamaan ja kehittämään itsensä käyttöä.